eBiller®

Rješenja za elektroničko fakturiranje omogućuju brz i učinkovit prelazak na elektronske račune (ili druge oblike izlaznih dokumenata kao što su objave, obavještenja, odluke, izvješća) za sve masovne izdavatelje dokumenata.

Cjelovita rješenja za izdavanje i razmjenu e-računa

Rješenje eBiller je namijenjen svladavanju procesa masovne pripreme računa i pratećih dokumenata u elektroničkom obliku za najzahtjevnija okruženja. Omogućuje:

  • pripremu pojedinačnih računa individualno ili u paketu (mjesečni obračuni),
  • priprema zbirnih e-računa,
  • izradu e-specifikacija uz e-račune u elektroničkom obliku,
  • svladavanje nepravilnosti u obračunskim podacima,
  • uključivanje komercijalnih ili drugih prilog,
  • razmjena e-računa preko svih elektroničkih kanala (e-pošta, e-banka, FINA i sl.),
  • zakonski sukladno spremište e-računa za zakonom određeni vremenski period.

Rješenje eBiller® je u cjelini sukladno z zahtjevima slovenskog i europskog zakonodavstva s financijsko - računovodstvenog područja i područja elektroničkog poslovanja te potpisivanja.

Izdavanje e-računa

Proces pripreme izdavanja e-računa i drugih e-dokumenata jednak je postupku izdavanja klasičnoga računa. Papir zamjenjuje elektronički dokument u obliku, kakvog definiraju udruženja EAN, OASIS ili CEN, a omotnicu zamjenjuje elektronička omotnica kako je definira SEPA odnosno provajdera elektroničkog kanala. E-račun je sukladan računovodstvenim standardima i zakonodavstvu te omogućuje jednostavan prijem i uvoz u informacijski sustav prijemnika.

Postupak izdavanja elektroničkog računa uključuje različite korake provjere točnosti podataka i strukture izlaznih e-računa. Svaki elektronički račun je digitalno potpisan pomoću uporabe kvalificiranoga digitalnog certifikata i spremljen u zakonski sukladno elektroničko spremište. Uz elektronički račun može biti dodan i prilog na zahtjev primatelja (zapisnik o primopredaji, otpremnica, specifikacija i sl.). Primatelj može elektronički račun pomoću odgovarajuće aplikativne podrške uvesti i obraditi na elektronički način. Primatelji elektroničkih računa u elektroničkoj banci mogu odmah provesti i elektroničko plaćanje.

Razmjena e-računa

Elektronsko pripravljene in podpisane račune lahko odpremimo na več načinov. Elektronske poti za izmenjavo računov ponujajo različne kakovosti storitev. Med najenostavnejšimi (in cenovno najbolj ugodnimi) elektronskimi poti je elektronska pošta. Prejem računa je mogoč v nabiralnik elektronske pošte ali v namenski sistem, ki podpira tudi uvoz elektronskega računa v poslovni informacijski sistem (ERP, DMS).

Naprednejše elektronske poti omogočajo pridobivanje informacij o uspešnem pošiljanju, izmenjavi in dostavi elektronskih računov. Prejemnikom omogočajo boljšo povezljivost s poslovnimi aplikacijami in s plačilnimi instrumenti. Storitev eNvoices® podpira uporabo vseh elektronskih poti glede na potrebe izdajateljev in zahteve prejemnikov.

Elektroničko spremište

Svaki elektronički izdan račun (ili drugi tipski dokument) mora biti odgovarajuće spremljen tako da je očuvana njegova autentičnost i cjelovitost te valjanost digitalnog potpisa na računu. Elektroničke dokumente moraju spremati pošiljatelji i primatelji.

Rješenje eBiller® može se povezivati s različitim rješenjima i uslugama za elektroničku pohranu. Svi izdani elektronički dokumenti  su  po posredovanju primatelju spremljeni u elektroničko spremište za propisani period pohrane i odmah dostupni korisnicima. Vanjsku uslugu elektroničke pohrane osigurava tvrtka SETCCE d.o.o. u  sudjelovanju s tvrtkom ZZI d.o.o..