eKeeper®

Za postizanje zakonske sukladnosti sustav elektronske pohrane mora uključivati različite sigurnosne mehanizme za dokazivanje valjanosti, autentičnosti i integriteta elektronički spremljene dokumentacije

Sigurna elektronička pohrana

Elektronička pohrana mora pored dostupnosti i uporabnosti pohranjenoga dokumentarnog gradiva osiguravati i njegovu autentičnost, integritet i valjanost. Zakonodavstvo u tu svrhu predviđa dodavanje sigurnosnih sadržaja dokumentaciji prije unosa u elektroničko spremište i održavanje tih sigurnosnih sadržaja tijekom cijelog perioda pohrane.

Najpouzdanija tehnika osiguravanja autentičnosti, integritete i valjanosti elektroničkog gradiva je Sintaksa evidencijskih podataka (ERS), koja omogućuje kontrolirano dodavanje sigurnosnih sadržaja gradivu koje ulazi u sustav elektronskog spremišta i njihovo sigurno obnavljanje tijekom cjelokupnog perioda pohrane.

Rješenje eKeeper® je namijenjeno svim poduzećima i organizacijama koje žele uspostaviti vlastito elektroničko spremište, sukladno slovenskom zakonodavstvu i međunarodnim  tehnološkim preporukama. eKeeper® se može povezivati s bilo kojim sustavom za upravljanje dokumentima (DMS) i omogućuje kontrolirano dodavanje sigurnosnih sadržaja i njihovo redovito obnavljanje u tehnologiji ERS. Rješenje koristi najsuvremenije algoritme i tehnike zaštite koji osiguravaju dugoročnu sigurnost pohranjenih dokumenata.

Sintaksa evidencijskih podataka i vremenski žig

Sintaksa evidencijskih podataka (ERS) ugrađuje tehniku vremenskog žigosanja od strane ponuđača kvalificiranih ovjeriteljskih usluga. Sa standardnim ERS, kojega propisuje organizacija za internetsku standardizaciju IETF, jednim vremenskim žigom može se sigurno obraditi pojedinačan dokument ili mnoštvo dokumenata, i time smanjiti troškove uz najveću sigurnost dokumenata u elektroničkom spremištu. ERS brine i za održavanje valjanosti elektroničkih potpisa koji bi inače zbog vremenskog ograničenja digitalnih potvrda propali najkasnije za 5 godina..

Tehnike ERS koje su ugrađene u rješenje eKeeper® omogućuju:

  • osiguravanje cjelovitosti arhiviranih dokumenata te nedvojbeno dokazivanje nedozvoljenih izmjena u njihovu sadržaju,
  • dokazivanje postojanja spremljenih dokumenata u nepromijenjenom obliku sve od trenutka njihova ulaska u elektronički arhiv,
  • automatsko održavanje valjanosti digitalno potpisanih arhiviranih elektroničkih dokumenata.

Glavne prednosti rješenja eKeeper® s tehnologijom ERS su: 

  • sukladnost slovenskom zakonodavstvu i međunarodnim tehnološkim standardima,
  • mogućnost obrade bilo kojih vrsta dokumenata,
  • jednostavna uporaba i široke mogućnosti za integraciju u bilo koje sustave za upravljanje dokumentima i/ili podataka,
  • minimiziranje troškova djelovanja (vremenskog žigosanja),
  • učinkovitost i pouzdanost.