Financijska industrija

Financijski sektor je oduvijek pratila napredna informacijska tehnologija. Brze promjene na području financijskoga sektora vode sve većem broju optimiziranih  poslovnih procesa. 

Rješenja i usluge

ePotpis 

Financijska industrija se razvrstava u sektore gdje nastaje ogromna količina dokumenata i potpisa. Uvođenje elektroničkog potpisivanja dokumenata, pored skraćenoga radnog procesa i uštjede na papiru, pridonosi i smanjenju zloupotreba i pogreški. Na području osiguranja pokazalo se da je elektroničko potpisivanje polisa za životna i ne-životna osiguranja najviše pripomoglo optimiziranju procesa. Rješenjem ePero® ili uslugom ePero®START na području financija sva papirnata dokumentacija koja nastaje u poslovnim procesima (sklapanje depozita, potvrde o depozitu, financijske transakcije, ugovori za dobivanje kredita...)  može se nadomjestiti elektroničkom dokumentacijom. 

eRačuni

Elektronički računi  su  primjereni za sve izdavatelje, bez obzira na njihovu veličinu i opseg poslovanja. Uvođenjem elektroničkog fakturiranja moguće je postići do 80% niže troškove pri pripremi i distribuciji računa. Uštede u financijskom sektoru  su  posebno izražene upravo zbog masovnih i periodičnih izdavanja računa, a napredni elektronički kanali omogućuju i posredovanje informacija o uspješnom slanju e-dokumenata (e-računi, e-narudžbenice, e-dostavnice, bankovna izvješća...), razmjeni i dostavi elektroničke dokumentacije. Usluge i rješenja za elektroničko slanje računa omogućuju brži i jeftiniji način za bolje povezivanje s poslovnim aplikacijama (ERP, DMS sustavi...) kao i s platnim instrumentima.  

eHramba 

Elektroničko spremište dokumenata je uvjet za tvrtke koje ne žele zaostati u razvoju. Elektronička pohrana je u cjelini sukladno zahtjevima zakonodavstva. Konačne korisnike ne opterećuje s kompliciranim postupcima ishođenja odgovarajućih dozvola za prelazak na isključivo elektroničku pohranu poslovne dokumentacije. Elektronička pohrana dokumentacije omogućuje sniženje troškova operativnoga poslovanja i istodobno veću preglednost nad dokumentacijom koja se nalazi na jednom mjestu.

Savjetovanje 

Poslovne procese koji se tradicionalno baziraju na papirnim dokumentima moguće je prikladnom tehnologijom prenijeti na poslovanje bez papira. Uređenost poslovanja znači kontrolirano izvođenje poslovnih procesa povezanih s upravljanjem i pohranom poslovne dokumentacije u elektroničkom obliku.