IT

Uvođenje poslovnih procesa bez papira u poduzećima s područja informacijske tehnologije  osigurava poduzećima konkurentsku prednost. Aktualna rješenja i usluge za sektor infrastrukturnih usluga uključuju rješenja za svladavanje (priprema) ulazno izlazne korespondencije u elektroničkom obliku i elektroničko spremište poslovne dokumentacije.

Rješenja i usluge

ePotpis

Evropske direktive in nacionalno zakonodavstvo propisuje uvjete pod kojima ima elektronički oblik dokumentacije jednaku pravnu valjanost kao pisani. proXSign®, kao komponenta za digitalni potpis, vremenski žig i asimetrično šifriranje, te odrednice dosljedno poštuje i tako omogućuje uvođenje poslovanja bez papira.

eHramba

Najam usluge eHramba.si® za poduzeće znači nadgradnju radnoga procesa. Pored stalne dostupnosti do dokumenata ova usluga donosi brojne druge prednosti kao što su niski operativni troškovi, neprestano djelovanje, povećana sigurnost poslovne dokumentacije, osiguravanje sigurnosnih kopija na trima odvojenim udaljenim mjestima.