Javna uprava

Najviši standardi razvoja i praćenje najnovijih tehnoloških trendova su omogućili da smo na području javne uprave s našim rješenjima i uslugama doprli do najšireg kruga krajnjih korisnika. 

Rješenja i usluge

ePotpis

Aktualna rješenja i usluge za sektor javne uprave uključuju rješenja za digitalno potpisivanje i elektroničko vlastnoručno potpisivanje koja su sukladna s evropskim direktivama i nacionalnim zakonodavstvom te predstavljaju osnovu za prelazak na poslovanje bez papira. Javna uprava s uvođenjem elektroničkog (digitalnog) potpisivanja omogućava potpis različitih oblika pravno obvezujućih dokumenata. Rješenja i usluge za digitalno i elektroničko potpisivanje su osmišljena tako, da osiguravaju uporabu različitih uređaja za potpisivanje (digitalne certifikate, potpisne pločice, potpisni zasloni, tablična računala ili pametni telefoni) i omogućuju ukidanje papirnatog poslovanja u internim procesima (potpisivanje radnih i putnih naloga, obračuna, potvrda za zaposlenike...) ili u procesima s pretplatnicima/korisnicima (potpisivanje odluka, obrazaca, prijava, izjava...).

eHramba

Eliminacija fizičke pohrane papirne dokumentacije na području javne uprave, koja se svakodnevno sučeljava s ogromnom količinom papira, vodi u optimizirane poslovne procese i oslobađanje vlastite infrastrukture. eHramba.si® uključuje najnaprednija tehnološka rješenja za upravljanje dokumentarnom građom i osiguravanje njene cjelovitosti i autentičnosti na dugi rok. Do elektronički pohranjenih dokumenata  korisnik može pristupiti direktno iz informacijskog sustava, dokumentnog sustava ili druge poslovne aplikacije. Uporaba usluge moguća je i preko internet preglednika i omogućuje jednostavan pristup s bilo koje lokacije.

Savjetovanje

SETCCE raspolaže opsežnom bazom znanja o informacijskoj sigurnosti i odnosnom zakonodavstvu. Naše savjetodavne usluge s tog područja uključuju izradu sigurnosnih politika i unutarnjih pravila, studije i planove za provedbu, analize i prijedloge promjena zakonodavstva, pripremu globalnih i domaćih tehnoloških standarda  i t d.