Pravo na korištenje

Podaci na web stranicama  su  samo informativnog karaktera, zato tvrtka SETCCE ne preuzima odgovornost za eventualne pogreške u sadržaju, pravilnosti i točnosti objavljenih podataka do kojih je moglo doći zbog vremenske neusklađenosti, pogreški pri unosu ili drugih nepredvidljivih uzroka.

Web stranice tvrtke SETCCE su njezino intelektualno vlasništvo. Javno objavljivanje, reprodukcija, prodaja, mijenjanje ili preoblikovanje istih bez pismene suglasnosti SETCCE je zabranjeno.

Kažnjiv je svaki pokušaj neovlaštenog mijenjanja, oštećenja ili uzrokovanja trajne ili privremene neupotrebljivosti podataka na web stranicama tvrtke SETCCE. Jednako je kažnjiv svaki pokušaj neovlaštenog pristupanja do bilo kojih drugih sadržaja u okviru informacijskog sistema tvrtke SETCCE mimo web stranica.