Ko smo

 

Pun naziv organizacije: SETCCE, družba za e-poslovanje, d.o.o.

Skraćeni naziv organizacije: SETCCE d.o.o.

Sedište: Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

Datum osnivanja: februar 2001

Matični broj: 1594389

Poreski identifikacioni broj: SI39705684

Broj transakcijskog računa kod ABANKE:  05100-8012500770

Broj transakcijskog računa kod NLB: 02083-0261702777

 

         

 

Rukovodstvo

Direktor firme SETCCE

mag. Aljoša Jerman Blažič

Tehnički direktor 

mag. Svetlana Šaljić

Vođa prodaje

spec. Boštjan Šušteršič

Vođa finansija i opštih poslova

uni. dipl. ekon. Sonja Škufca

Vođa operacija

dr. Davorka Šel 

Vođa istraživačkog laboratorija/istraživanja

uni. dipl. fiz. Jan Porekar