Područja

Tvrtka SETCCE posvećuje posebnu pozornost razvoju inovativnih informacijskih rješenja za optimizaciju poslovnih procesa. Svi produkti SETCCE  su  rezultat višegodišnjih istraživanja koje provodimo u suradnji s međunarodnom istraživačkom mrežom uglednih partnera. Istraživački laboratorij SETCCE ISLab je uspješno  sudjelovao u brojnim europskim i nacionalnim istraživačkim inicijativama i omogućio uspostavljanje baze znanja koja nam pomaže razviti inovativna rješenja za uvođenje elektroničkog poslovanja u različite industrije i u javnu upravu.

Osim istraživačkih aktivnosti laboratorij je uključen u tehnološku standardizaciju na različitim područjima informacijske tehnologije.  Sudjeluje s prepoznatljivim institucijama kao  što su  Internet Engineering Task Force (IETF),  World Wide Web Consortium (W3C)North Atalnitc Treaty Organization (NATO) i Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS).

Istraživački program SETCCE uključuje sljedeća tematska područja:

  • elektroničko poslovanje,
  • informacijska sigurnost,
  • digitalni identiteti,
  • internet stvari.

Elektroničko poslovanje

Uvođenje elektroničkog poslovanja temelji na informacijskim rješenjima koja moraju jamčiti sigurnu i pouzdanu pripremu, obradu, razmjenu i skladištenje podataka. Uvođenjem elektroničkog poslovanja možemo potpuno isključiti papirnate procese i zamijeniti ih elektroničkom obradom podataka. Obrada podataka obično se odvija između više poslovnih subjekata, zato je tehnološka standardizacija programskih sučelja i struktura podatka od osobitog značaja.

Na području elektroničkog poslovanja SETCCE aktivno provodi brojne istraživačke aktivnosti, čiji rezultati predstavljaju nova i inovativna tehnološka polazišta i tehnološke standarde na području sigurnog elektroničkog poslovanja. Istraživačke rezultate uspješno koristimo pri razvoju novih proizvoda koji omogućuju našim klijentima i korisnicima optimizaciju poslovnih procesa s prijelazom na posve sigurno i zakonski sukladno poslovanje bez papira.

Informacijska sigurnost

Suštinsko područje djelovanja tvrtke već od osnivanja usmjereno je na informacijsku sigurnost, jer ona predstavlja osnovu sigurnog elektroničkog poslovanja. Laboratorij ISLab sprovodi brojne istraživačke aktivnosti na različitim područjima zaštite i sigurne obrade, razmjene te pohrane  podataka. Posebnu pozornost posvećujemo sigurnosnim mehanizmima i algoritmima koji nastupaju pri različitim tehnikama elektroničkog potpisivanja, osiguravanja autentičnosti i demonstracije cjelovitosti podataka.

Istraživački rezultati i rezultati standardizacijskih aktivnosti predstavljaju osnovu za razvoj inovativnih proizvoda za elektroničko poslovanje koje odlikuje najviša razina sigurnosti. Na temelju dobivenih rezultata i stečenih znanja pružamo i različite usluge savjetovanja klijentima koji uvode posve nove tehnološke koncepte i rješenja za elektroničko poslovanje, odnosno žele postići potpunu zakonsku sukladnost elektroničkog poslovanja sa sigurnom obradom i zaštitom podataka.

Digitalni identiteti

Identifikacija pojedinaca, organizacija ili uređaja u mreži temelji na digitalnim identitetima. Oni predstavljaju osnovu elektroničkog poslovanja. Digitalne identitete podržavaju različite tehnologije koje još i danas karakteriziraju neka ograničenja koja sprječavaju opću uporabu. Laboratorij ISLab u suradnji s međunarodnim i domaćim partnerima provodi istraživačke aktivnosti na području međudržavnog prepoznavanja digitalnih identiteta, identiteta za elektroničko poslovanje, identiteta u okruženju internet stvari, zaštite identiteta i alternativnih tehnologija za uporabu identiteta u drugim tehnikama, kao što je elektroničko potpisivanje.

Internet stvari 

Internet stvari je perspektivno područje koje se ubrzano razvija i koje će povezati brojne uređaje u globalnu mrežu, a time će biti omogućeno učinkovitije prikupljanje i obrada podataka i upravljanje uređajima odnosno informiranje ljudi. Laboratorij ISLab već više od deset godina sudjeluje u različitim međunarodnim i nacionalnim istraživačkim projektima za razvoj naprednih i inteligentnih sustava na osnovi međusobnog povezivanja naprava, obrade podataka i upravljanja uređaja.

Posebnu pozornost na području interneta stvari posvećujemo razvoju inteligentne životne sredine i uređaja koji omogućuju praćenje pojedinca i udaljenu medicinsku ili drugu zdravstvenu podršku. Rezultat višegodišnjih istraživanja je platforma iCORE, razvijena u svrhu udaljenog praćenja pacijenata, osoba s posebnim potrebama ili starih osoba. Platforma je spojiva s različitim uređajima i senzorima koji se mogu ugraditi u životni prostor i kućanske ili druge aparate. Omogućuje prikupljanje zdravstvenih podataka pojedinaca i obradu u zdravstvenim institucijama.