Proizvodnja

Rješenja ePero® i usluge ePero®START su zakonski sukladne i omogućuju poslovnim okruženjima unutar proizvodnoga sektora koji žele smanjiti količinu papirnatih dokumenata te troškove, povezane s prihvatom i rukovanjem s papirnatim dokumentima, ubrzati provedbu poslovnih procesa i smanjiti operativne i materijalne troškove. Uvođenje elektroničkog poslovanja u bilo koji proces (izlazne karte, kontrolne karte, izvješća kvaliteta, radni nalozi, kadrovska dokumentacija..) je brzo, sigurno, povoljno i zakonski sukladno.

Rješenja i usluge

ePotpis 

Rješenja ePero® i usluge ePero®START su zakonski sukladne i omogućuju poslovnim okruženjima unutar proizvodnoga sektora koji žele smanjiti količinu papirnatih dokumenata te troškove, povezane s prihvatom i rukovanjem s papirnatim dokumentima, ubrzati provedbu poslovnih procesa i smanjiti operativne i materijalne troškove. Uvođenje elektroničkog poslovanja u bilo koji proces (izlazne karte, kontrolne karte, izvješća kvaliteta, radni nalozi, kadrovska dokumentacija..) je brzo, sigurno, povoljno i zakonski sukladno.

eRačuni 

Rješenja i usluge za izdavanje e-računa prikladne su za sva okruženja i poslovne procese koji temelje na pripremi i distribuciji elektroničkih dokumenata. Usluge za elektroničko slanje e-računa su  prikladne i za manja poduzeća u proizvodnoj djelatnosti, budući da poduzećima omogućuju pripremu, razmjenu i pohranu elektroničkih računa na vanjskoj infrastrukturi, bez investicije u vlastitu opremu.

Rješenja i usluge za elektroničkog izdavanje i slanje e-računa omogućuju svladavanje nepravilnosti u obračunskim podacima, digitalno potpisivanje e-računa, razmjenu e-računa preko bilo kojeg elektroničkog kanala (e-pošta, e-banka, FINA i sl.).

Osim elektroničkih računa omogućujemo pripremu i distribuciju različitih obavještenja, izvješća, opomena, različitih mjesečnih sadržaja i ostalih tipskih, adresiranih obrazaca.

eHramba 

Elektroničko spremište omogućuje sigurnu pohranu dokumenata bez obzira na tip i količinu. Primarna korist i prednost eHrambe.si® je zasigurno u većoj preglednosti i trenutačnom pristupu dokumentima, povećanoj sigurnosti poslovne dokumentacije i također i sukladnosti sa zakonodavstvom. Najam usluge eHramba.si® koju nudimo s partnerom ZZI d.o.o., je jedan od prvih koraka ka optimiziranim poslovnim procesima i rasterećenju vlastite infrastrukture.