Trgovina

Poslovni procesi na području trgovinske djelatnosti  su  veoma raznoliki, a ipak ih prati zajednička značajka: tiskanje, potpisivanje i uređivanje obimne papirnate dokumentacije. Uvođenje poslovanja bez papira na području trgovinske djelatnosti znači lakše uređivanje i upravljanje dokumentima, smanjen broj pogreški, ubrzane prodajne procese, rasterećenje zaposlenika.

Rješenja i usluge

ePotpis 

Uvođenje rješenja ePero® ili usluge ePero®START za prihvaćanje vlastoručnog potpisa u elektroničkom obliku i svladavanje potpisnih radnih tokova omogućuje neposredno uklanjanje tiskanih dokumenata iz bilo kojih poslovnih procesa. Širok izbor potpisnih naprava (potpisne pločice, potpisni zasloni, tablična računala i pametni telefoni) osigurava neograničene mogućnosti uporabe i na terenu (potpisivanje dostavnica, narudžbenica, otpremnica, računa...) kao i na stacionarnom mjestu. Uvođenje elektroničkog potpisivanja je primjereno jednako za interne procese (kadrovske ugovore, prijave za dopust, uporabu osnovnih sredstava, odobrenja za poslovni put...) kao i za sve poslovne procese s pretplatnicima odnosno poslovnim partnerima. 

eRačuni

Rješenja i usluge za pripremu, izdavanje i distribuciju e-računa omogućuje priprema individualnih ili računa u paketu i periodičnih računa (dnevni, tjedni, mjesečni obračuni odnosno zbirno fakturiranje). U elektroničkom obliku možemo za naručitelja izraditi i različite priloge uz e-račune kao što su e-specifikacije, komercijalni prilozi i sl. Procesi elektroničkog naručivanja, isporuke i izdavanja e-računa su jako međusobno povezani budući da se isti podaci sele kroz različite dokumente.

Povratno fakturiranje (automatska izrada e-računa na osnovi e-narudžbenica i e-dostavnica) omogućuje pored automatske pripreme e-računa i pojednostavljenje ili čak eliminaciju koraka u likvidaciji i time dodatnu uštedu.

eHramba 

Tvrtke koje primaju ili izdaju papirnate i elektroničke dokumente moraju iste sigurno spremiti. Rok pohrane uređuju različiti propisi i zakoni.  Elektronička pohrana je prikladna i za dokumente koji  su  izvorno nastali u elektroničkom obliku i za dokumente koji  su  izvorno nastali u papirnatom obliku i kasnije su digitalizirani. Elektronička pohrana nas zakonski obvezuje na pohranu za određeno razdoblje, s drugog vidika donosi brojne prednosti kao što je brži i jeftiniji pristup do dokumenata, veća sigurnost poslovnih informacija, niži troškovi pohrane u uspoređenju s papirnatim dokumentima. Certificirano elektroničko spremište brine o nedodirljivosti dokumenata, održavanju valjanosti elektroničkih potpisa te autentičnosti i cjelovitost elektronički potpisane dokumentacije.