Uvođenje e-poslovanja

Prelazak na poslovanje bez papira zahtjeva odgovarajuću pripremu i planiranje. Pri preobrazbi poslovnih procesa u oblik bez papira potrebno je izabrati prikladnu tehnološku podršku i poduzeti odgovarajuće organizacijske mjere.

Poduzeća i organizacije moraju prije prelaska na poslovanje bez papira izraditi nacrt i prijedlog preoblikovanja poslovanja u poslovanje bez papira. Tome slijedi provedba odnosno uvođenje odgovarajuće informacijske podrške i priprema te implementacija organizacijskih mjera. Savjetovanje za uvođenje poslovanja bez papira uključuje:

  • pregled i analizu postojećih poslovnih procesa,
  • određivanje ciljeva uvođenja poslovanja bez papira,
  • pregled i analizu zakonskih osnova za poslovanje bez papira,
  • planiranje procesa bez papira,
  • planiranje tehnoloških rješenje za podršku poslovanju bez papira,
  • pripremu i implementaciju organizacijskih mjera i sigurnosnih politika.

Prilikom uvođenja savjetovanja polazimo od postojećega stanja i zajedno s klijentima tražimo optimalan put pri preobrazbi procesa. Postojeće informacijske rješenja i organizacijske mjere dopunjavamo i ne zamjenjujemo. Pobrinemo se za to, da je prelazak na poslovanje bez papira učinkovit, isplativ i zakonski sukladan.