Družini prijazno podjetje

V podjetju SETCCE smo se v postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje vključili in ga tudi pridobili v letu 2014 z namenom lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Družba se je zavezala, da bo v triletnem obdobju vpeljala deset ukrepov, katerih učinki  bodo vidni v zadovoljstvu zaposlenih in nižji stopnji fluktuacije zaposlenih ter večji produktivnosti.

 

Ukrepi, ki bodo izvedeni v naslednjem triletnem obdobju so:

1.            Časovni konto (1.07)

2.            Otroški časovni bonus – uvajanje v vrtec in vstop v šolo (1.12)

3.            Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih

               družinskih razlogov (1.04)

4.            Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (2.01)

5.            Izmenično delo od doma (3.02)

6.            Komuniciranje z zaposlenimi (4.01)

7.            Komuniciranje z zunanjimi javnostmi (4.02)

8.            Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine (4.03)

9.            Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine (5.03)

10.          Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem

                med delovnim časom (6.01)