ePero®START

Storitev ePero®START omogoča takojšnjo uvedbo elektronskega podpisovanja v poljubne poslovne procese. Omogoča varen in zakonsko skladen zajem lastnoročnega digitaliziranega podpisa in vključevanje podpisa v poljubne oblike dokumentov kot so pogodbe, računovodske listine, nalogi ipd.

Storitev v oblaku za e-podpis

Uvedba storitve ePero®START ne zahteva postavitev in vzdrževanje lastne infrastrukture. V storitev je poleg podpisnih tablic in storitve v oblaku za elektronski podpis vključena tudi zakonsko skladna elektronska hramba. Storitev ePero®START je namenjena vsem uporabnikom in organizacijam, ne glede na velikost in industrijo ter število podpisnih mest.

Storitev ePero®START je postavljena tako, da podpira najširši nabor podpisnih naprav (podpisne tablice, podpisni zasloni, tablični računalniki ali pametni telefoni) in zagotavlja neomejene možnosti elektronskega podpisovanja na terenu ali na stacionarnem delovnem mestu. Uvedba storitve ePero®START omogoča popolno ukinjanje papirja v interni procesih ali v procesih z naročniki oziroma poslovnimi partnerji.

Pogoje in način uporabe elektronskega podpisa in elektronske hrambe določa varnostna politika elektronskega podpisovanja, ki je del storitve ePero®START. Uporabnikom storitve zato ni potrebno posebej pripravljati in uvajati varnostne politike in notranjih pravil.

Uvedba storitve ePero®START je hitra, varna, zakonsko skladna in temeljito preizkušena v praksi. Implementacijo in uporabo tehnologij ePero® je kot edino v Republiki Sloveniji večkrat potrdil tudi Arhiv RS.

Podpisne tablice 

Storitev ePero®START vključuje podpisne tablice podjetja WACOM, ki zagotavljajo odlično uporabniško izkušnjo, zanesljivo in natančno delovanje ter dolgo življenjsko dobo. Širok nabor podpisnih naprav zagotavlja uvedbo elektronskega podpisa v različne industrije in za različne procese.

Podpisne tablice

Podpisne tablice so namenjene procesom katerih vsebina pogodbenega razmerja ali transakcije je enostavna. Manjši zaslon omogoča ergonomsko postavitev in uporabo tablice skupaj s prikazom osnovnih podatkov, ki jih uporabnik podpisuje.

Podpisne tablice WACOM predstavljajo najboljše razmerje med uporabnostjo, kakovostjo in ceno saj jih odlikuje izjemna trpežnost in odlična uporabniška izkušnja. Podpisne tablice omogočajo tudi uporabo za druge namene kot je marketing (prikaz reklamnih sporočil), zajem podatkov (izvedba anket) ali prodajni procesi (prodajni konfigurator).

Podpisni zasloni

Podpisni zasloni so namenjeni poslovnim procesom z zahtevnejšo vsebino. Velik zaslon (format Letter ali A4) omogoča ergonomsko postavitev in uporabo tablice skupaj s prikazom celotnega dokumenta, ki ga uporabnik podpisuje.

Podpisni zasloni WACOM predstavljajo najboljše razmerje med uporabnostjo, kakovostjo in ceno saj jih odlikuje izjemna trpežnost in odlična uporabniška izkušnja. Podpisni zasloni predstavljajo tudi odlično orodje za namene marketinga (prikaz reklamnih sporočil), zajem podatkov (izvedba anket) ali prodajne procese (prodajni konfigurator).

Pametni telefoni in tablični računalniki 

Storitev ePero®START je mogoče uporabljati tudi na pametnih telefonih ali tabličnih računalnikih. Pametni telefoni in tablični računalniki združujejo v eni napravi zmogljiv računalnik in zaslon na dotik, ki omogoča z uporabo ustreznega pisala tudi zajem lastnoročnega podpisa.

Pametni telefoni ali tablični računalniki predstavljajo priročno rešitev za delo na terenu oziroma povsod tam, kjer je zahtevana visoka stopnja mobilnosti. Dokumente za podpis je mogoče pripraviti v zalednem sistemu ali na sami mobilni napravi. Zajem lastnoročnega elektronskega podpisa poteka enako kot na podpisni tablici.

Zaradi različne kakovosti podpisnih zaslonov, je potrebno kakovost in natančnost zajemanja lastnoročnega podpisa za vsako mobilno napravo posebej preveriti. Izjema so mobilne naprave note, ki vključujejo napredno tehnologijo WACOM za zajemanja podpisa na zaslonu. Za ostale mobilne naprave je na voljo WACOM Bamboo svinčnik.

Primeri za elektronski podpis preizkušenih mobilnih naprav:

  • Pametni telefoni: Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note, Apple iPhone, Google Nexus, LG G4…
  • Tablični računalniki: Samsung Galaxy Tab, Apple iPad, Asus VivoTab, Asus Fone­pad, Prestigio Multipad, HP Slate…

Elektronska hramba

Poslovno dokumentacijo, ki nastaja izvorno v elektronski obliki ali jo iz papirja pretvorimo v elektronsko obliko (skeniranje) moramo hraniti v ustreznem sistemu elektronske hrambe. Elektronska hramba dokumentov ni samo zakonsko obvezna ampak hkrati omogoča hitrejši in cenejši dostop do dokumentov, večjo varnost dokumentov in poslovnih informacij ter nižje stroške hrambe v primerjavi s papirnimi dokumenti.

Storitev ePero®START že vključuje elektronsko hrambo, ki jo je akreditiral Arhiv Republike Slovenije. Vsi dokumenti, ki so podpisani z uporabo storitve ePero®START so takoj odloženi v elektronsko hrambo in na voljo za uporabo. Akreditirana elektronska hramba poskrbi za nedotakljivost dokumentov, vzdrževanje veljavnosti elektronskih podpisov ter avtentičnost in celovitost elektronsko podpisane dokumentacije. Elektronsko hrambo za potrebe storitve ePero®START vzdržuje družba SETCCE d.o.o. v sodelovanju s podjetjem ZZI d.o.o.

Pravila uporabe

Elektronski podpis lahko uporabljamo izključno in samo v kombinaciji ustrezne opreme (programske rešitve in podpisnih tablic) ter organizacijskih ukrepov. Vsak podpis mora glede na zakonodajo obvezno demonstrirati nedvoumno povezavo med podpisnikom, podpisom in podpisano vsebino. V kolikor ta zahteva ni izpolnjena, elektronski podpis ni veljaven.

Slovenska zakonodaja omejuje uporabo biometričnih podatkov zato se ob zajemu podpisa izgubi vsakršna povezava med podpisnikom in podpisom. Postopek podpisovanja mora biti zato izveden v strogo nadzorovanem okolju in pod nadzorom uporabnika rešitve za elektronsko podpisovanje. Vsak s podpisno tablico zajeti elektronski podpis mora biti tudi istočasno digitalno podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom, če želimo doseči zakonsko skladnost.

Elektronsko podpisani dokumenti morajo biti ustrezno shranjeni, sicer njihova veljavnost (veljavnost elektronskega podpisa) sčasoma propade. Dokumenti so lahko shranjeni v lastni ali v zunanji elektronski hrambi, ki mora obvezno poskrbeti tudi za osveževanje veljavnosti elektronskih podpisov.

Storitev ePero®START vključuje vse potrebne elemente za zakonsko skladno elektronsko podpisovanje. Uporaba storitve vključuje varnostno politiko elektronskega podpisovanja z zakonsko skladnimi ukrepi za veljavno zajemanje elektronskih podpisov. Vsak podpis in korak v postopku podpisovanja je takoj digitalno podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom in vsak zaključen dokument je takoj vložen v s strani Arhiva Republike Slovenije akreditirano elektronsko hrambo. Tehnologijo ePero® je večkrat potrdil Arhiv Republike Slovenije kot zakonsko ustrezno.

Zakonska osnova 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) predstavlja krovni zakon, ki ureja področje elektronskega podpisovanja v Sloveniji. ZEPEP določa pogoje pod katerimi je elektronski podpis zakonsko skladen.

Elektronsko upravljanje z (zaključeno) poslovno dokumentacijo opredeljuje Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Zakon opredeljuje pogoje in načine kako pretvarjamo papirno gradivo v elektronsko in kako upravljamo z dokumentarnim gradivom na elektronski način. Kot to velja za drugo dokumentarno gradivo, je elektronsko podpisan dokument potrebno ustrezno shraniti in vzdrževati na način kot to predpisuje ZVDAGA. Zakon tudi določa načine in pogoje za vzdrževanje veljavnosti elektronskih podpisov, njihovo avtentičnost in celovitost dokumentov za celotno odboje elektronske hrambe.

 

Več na www.epero.si