Finančna industrija

Finančni sektor je od nekdaj spremljala napredna informacijska tehnologija. Hitre spremembe na področju finančnega sektorja vodijo k vse večjemu številu optimiziranih  poslovnih procesov. 

Rešitve in storitve

ePodpis 

Finančna industrija se uvršča med sektorje, kjer nastaja ogromna količina dokumentov in podpisov. Uvedba elektronskega podpisovanja dokumentov poleg skrajšanega delovnega procesa, prihranka papirja, prispeva še k zmanjševanju zlorab in napak. Na področju zavarovalništva se je izkazalo, da je elektronsko podpisovanje polic za življenjska in neživljenjska zavarovanja najbolj pripomoglo k bolj optimiziranim procesom. Z rešitvijo ePero® ali storitvijo ePero®START lahko na področju finančništva nadomestite vso papirno dokumentacijo, ki nastaja v poslovnih procesih (sklenitev depozitov, potrdila o pologu denarja, finančne transakcije, pogodbe za pridobitev kreditov...)  z elektronsko dokumentacijo. 

eRačuni

Elektronski računi so primerni za vse izdajatelje, ne glede na njihovo velikost in obseg poslovanja. Z uvedbo elektronskega fakturiranja je mogoče doseči do 80% nižje stroške pri pripravi in distribuciji računa. Prihranki v finančnem sektorju so še posebej izraziti prav zaradi masovne in periodične izdaje računov, napredne elektronske poti pa omogočajo tudi posredovanje informacij o uspešnem pošiljanju e-dokumentov (e-računi, e-naročilnice, e-dobavnice, izpiski...), izmenjavi in dostavi elektronske dokumentacije.  Storitve in rešitve za elektronsko pošiljanje računov omogočajo hitrejšo in ugodnejšo pot za boljšo povezljivost s poslovnimi aplikacijami (ERP, DMS sistemi...) kot tudi s plačilnimi instrumenti. 

eHramba 

Elektronsko hramba je pogoj za podjetja, ki ne želijo zaostati v razvoju. Elektronska hramba  je v celoti skladna z zahtevami zakonodaje. Končnih uporabnikov ne obremenjuje z zapletenimi postopki pridobivanja ustreznih dovoljenj za prehod na izključno elektronsko hrambo poslovne dokumentacije. Elektronska hramba dokumentacije omogoča zniževanje stroškov operativnega poslovanja in hkrati večjo preglednost nad dokumentacijo, ki se nahaja na enem mestu. 

Svetovanje 

Poslovne procese, ki tradicionalno bazirajo na papirnih dokumentih, je mogoče z ustrezno tehnologijo prenesti na brezpapirno poslovanje. Urejenost poslovanja pomeni nadzorovano izvajanje poslovnih procesov, povezanih z obvladovanjem in hrambo poslovne dokumentacije v elektronski obliki.