Javna uprava

Najvišji standardi razvoja in sledenje najsodobnejšim tehnološkim smernicam so omogočili, da smo na področju javne uprave z našimi rešitvami in storitvami dosegli najširši obseg končnih uporabnikov. 

Rešitve in storitve

ePodpis

Aktualne rešitve in storitve za sektor javne uprave vključujejo rešitve za digitalno podpisovanje in elektronska peresa, ki delujejo v skladu s slovensko zakonodajo in predstavljajo osnovo za prehod na brezpapirno poslovanje. Javna uprava je z uvedbo elektronskega (digitalnega) podpisovanja omogočila podpis poljubnih oblik pravno zavezujočih dokumentov. Rešitve in storitve za elektronsko podpisovanje so zasnovne tako, da zagotavljajo uporabo različnih podpisnih naprav (podpisne tablice, podpisni zasloni, tablični računalniki ali pametni telefoni) in omogočajo prekinitev papirnega poslovanja v internih procesih (podpisovanje delovnih in potnih nalogov, obračuni, potrdila za zaposlene...) ali v procesih z naročniki/uporabniki (podpisovanje sklepov, obrazcev, vlog, izjav...).

eHramba

Eliminacija fizične hrambe papirne dokumentacije na področju javne uprave, ki se vsakodnevno srečuje z ogromno količino papirja, vodi v optimizirane poslovne procese in razbremenjeno lastno infrastrukturo. eHramba.si® vključuje najnaprednejše tehnološke rešitve za upravljanje dokumentarnega gradiva in zagotavljanje njegove celovitosti in avtentičnosti na dolgi rok. Do elektronsko hranjenih dokumentov lahko uporabnik dostopa direktno iz informacijskega sistema, dokumentnega sistema ali druge poslovne  aplikacije. Uporaba storitve je možna tudi preko spletnega brskalnika in omogoča enostaven dostop s katerekoli lokacije.

Svetovanje

SETCCE razpolaga z obsežno bazo znanj o informacijski varnosti in zadevni zakonodaji. Naše svetovalne storitve s tega področja vključujejo izdelavo varnostnih politik in notranjih pravil, implementacijske študije in načrte, analize in predloge sprememb zakonodaje, pripravo globalnih in domačih tehnoloških standardov itd.