proXSign®

Digitalno podpisovanje predstavlja način podpisovanja elektronskih dokumentov z uporabo (kvalificiranih) digitalnih potrdil. Imetniki (kvalificiranih) digitalni potrdil lahko dokumentacijo podpisujejo varno in zanesljivo prek spleta v poljubnem brskalniku ali v namenskih (namiznih) aplikacijah z uporabo ustrezne programske rešitve za delo z digitalnimi potrdili in digitalno podpisovanje.

Podpisovanje z digitalnimi potrdili 

Družino programskih knjižnic proXSign® lahko enostavno vključimo v obstoječe poslovne namizne ali spletne informacijske rešitve. Programske knjižnice podpirajo najpogosteje uporabljene vrste digitalnega podpisa v formatu XML (XMLDSig in XAdES) ali PDF (PKCS#7 in PAdES) ter PDF/A za dolgoročno hrambo dokumentov, SHA-1 in SHA-2 kriptografske zgoščevalne algoritme, verifikacijo digitalnih podpisov ter enkripcijo in dekripcijo podatkov po standardu XML (XMLEnc) itd.

Nova generacija programskih knjižnic proXSign® sledi smernicam uredbe (EU) No 910/2014 (eIDAS).

Paket programskih knjižnic vsebuje tudi odjemalca za časovni žig, ki omogoča podaljševanje veljavnosti digitalnih podpisov skozi daljša časovna obdobja. proXSign® se lahko uporabi skupaj z rešitvijo eKeeper®, ki implementira sintakso evidenčnih podatkov (ERS).

Tehnološko ustreznost komponente proXSign® je potrdilo združenje World Wide Web Consortium – vrhovno standardizacijsko telo pri razvoju standardov s področja internetnih tehnologij.

Nova generacija programskih knjižnic proXSign® deluje povsem neodvisno od spletnih brskalnikov in omogoča podpisovanje dokumentov v poljubnih spletnih rešitvah. Programske knjižnice so na voljo tudi za integracijo v namizne aplikacije (kot knjižnice COM).

Podpisovanje v spletnih brskalnikih

Rešitev proXSign® je danes najpogostejša izbira za digitalno podpisovanje pri vseh podjetjih in organizacijah, kjer pomemben del ali vsi poslovni procesi potekajo prek spleta. Uporabniki lahko varno, zakonsko skladno, hitro in enostavno podpisujejo poljubno dokumentacijo s pomočjo (kvalificiranih) digitalnih potrdil brez potrebe po nameščanju kompleksne programske opreme.

Prednost družine programskih knjižnic proXSign® je izredno širok nabor podprtih operacijskih sistemov in spletnih brskalnikov ter en/enoten namestitveni paket za vse brskalnike. Nova generacija programskih knjižnic proXSign® deluje tudi v vseh popularnih spletnih brskalnikih, vključno z najnovejšo različico brskalnika Google Chrome, Mozilla Firefox in Microsoft Edge.

Integracija knjižnic proXSign® za digitalno podpisovanje je za razvijalce hitra in enostavna, podpora različnim spletnim brskalnikom pa je omogočena prek enotnega programskega JavaScript vmesnika. Razvijalcem je na voljo tudi proXSign® spletno testno orodje, kjer lahko enostavno preverijo predvidene primere uporabe.

Uporaba in namestitev je za uporabnika enostavna, komponenta pa omogoča tudi samodejno posodabljanje različic. Novost je tudi sočasna uporaba različnih shramb digitalnih potrdil, npr. Windows in Mozilla Firefox na Windows operacijskem sistemu ali Keychain in Mozilla Firefox na MAC operacijskih sistemih. Tako uporabniku ni potrebno več skrbeti, v kateri shrambi digitalnih potrdil ima nameščeno svoje digitalno potrdilo.

 


 

 

Prenesite podpisno komponento proXSign®: 

Končni uporabniki:

Windows OS, MAC OS in Linux OS

 

Razvijalci:

proXSign® SDK za razvijalce