Trgovina

Poslovni procesi na področju trgovinske dejavnosti so zelo raznoliki, a vendar jih spremlja skupna lastnost: tiskanje, podpisovanje in urejanje velikega števila papirne dokumentacije. Uvedba brezpapirnega poslovanja na področju trgovinske dejavnosti  pomeni lažje urejanje in upravljanje z dokumenti, zmanjšano število napak, pospešene  prodajne postopke, razbremenitev zaposlenih.

Rešitve&storitve

ePodpis 

Uvedba rešitve ePero® ali storitve ePero®START za zajem lastnoročnega podpisa v elektronski obliki in obvladovanje podpisnih delovnih tokov omogoča takojšnje izločanje tiskanih dokumentov iz poljubnih poslovnih procesov. Širok nabor podpisnih naprav (podpisne tablice, podpisni zasloni, tablični računalniki ali pametni telefoni) zagotavlja neomejene možnosti uporabe tako na terenu (podpisovanje dobavnic, naročilnic, prevzemnic, računov...) kot tudi na stacionarnem mestu. Uvedba elektronskega podpisovanja je primerna tako za interne procese (kadrovske pogodbe, zahtevki za dopust, uporaba osnovnih sredstev, odobritve za službene poti...) kot za vse poslovne procese z naročniki oziroma poslovnimi partnerji. 

eRačuni

Rešitve in storitve za pripravo, izdajo in distribucijo e-računov omogočajo pripravo individualnih ali računov v paketu in periodičnih računov (dnevni, tedenski, mesečni obračuni oziroma zbirno fakturiranje). V elektronski obliki lahko za naročnika izdelamo tudi različne priloge k e-računom kot so e-specifikacije, komercialne priloge ipb. Procesi elektronskega naročanja, dobave in izdajanja e-računov so močno povezani med seboj, saj se isti podatki skozi različne dokumente selijo.

Povratno fakturiranje (avtomatska izdelava e-računov na osnovi e-naročilnic in e-dobavnic) omogoča poleg samodejne priprave e-računov še poenostavitve ali celo odpravo korakov likvidacije in s tem dodatni prihranek.

eHramba 

Podjetja, ki prejemajo ali izdajajo papirne in elektronske dokumente, morajo le-te dokumente tudi varno hraniti. Rok hranjenja urejajo različni predpisi in zakoni.  Elektronska hramba je primerna tako za dokumente, ki so izvorno nastali v elektronski obliki in za dokumente, ki so izvorno nastali v papirni obliki in so bili kasneje digitalizirani. Elektronska hramba nas zakonsko zavezuje k hrambi za določeno obdobje, z drugega vidika pa prinaša številne prednosti kot je hitrejši in cenejši dostop do dokumentov, večja varnost poslovnih informacij, nižji stroški hrambe v primerjavi s papirnimi dokumenti. Akreditirana elektronska hramba poskrbi za nedotakljivost dokumentov, vzdrževanje veljavnosti elektronskih podpisov ter avtentičnost in celovitost elektronsko podpisane dokumentacije. 

 

Primer iz prakse