Uvedba brezpapirnega poslovanja

Prehod na brezpapirno poslovanje zahteva ustrezno pripravo in načrtovanje. Pri preobrazbi poslovnih procesov v brezpapirno obliko je potrebno izbrati primerno tehnološko podporo in implementirati ustrezne organizacijske ukrepe.

Podjetja in organizacije morajo pred prehodom na brezpapirno poslovanje izdelati načrt in predlog preoblikovanja poslovanja v brezpapirno obliko. Temu sledi izvedba oziroma uvedba ustrezne informacijske podpore in priprava ter implementacija organizacijskih ukrepov. Svetovanje za uvedbo brezpapirnega poslovanja vključuje:

  • pregled in analizo obstoječih poslovnih procesov,
  • določanje ciljev uvedbe brezpapirnega poslovanja,
  • pregled in analizo zakonskih osnov za brezpapirno poslovanje,
  • načrtovanje procesov v brezpapirni obliki,
  • načrtovanje tehnoloških rešitev za podporo brezpapirnemu poslovanju,
  • pripravo in implementacijo organizacijskih ukrepov in varnostnih politik.

Pri uvedbi brezpapirnega poslovanja izhajamo iz obstoječega stanja in skupaj s strankami iščemo najoptimalnejše poti pri preobrazbi procesov. Obstoječe informacijske rešitve in organizacijske ukrepe dopolnjujemo in ne zamenjujemo. Poskrbimo, da je prehod na brezpapirno poslovanje učinkovit, stroškovno optimalen in zakonsko skladen.