e-Pero

ePero® je sveobuhvatno rešenje za uvođenje elektronskog potpisa u bilo koji poslovni proces. Namenjen je za zahvatanje svojeručnog digitalizovanog potpisa i uključivanje potpisa u različite oblike dokumenata kao što su ugovori, finansijski dokumenti, nalozi i slično.

Sveobuhvatno rešenje za e-potpis

Rešenje ePero® je osmišljeno da podrži najširi izbor uređaja za zahvatanje potpisa (tablete i ekrane za zahvatanje potpisa, tablične računare i pametne telefone) i da pruži neograničene mogućnosti elektronskog potpisivanja, bilo na terenu ili na stacionarnom radnom mestu. Uvođenje rešenja ePero® omogućava potpuno ukidanje papira u internim procesima i u procesima sa pretplatnicima odnosno sa poslovnim partnerima.

Svaki elektronski potpisan dokument je odgovarajuće obrađen kako bi se obezbedili autentičnost i integritet dokumenta i potpisa. Elektronski potpisani dokumenti su sačuvani u odgovarajućem elektronskom spremištu koje naručilac održava sam odnosno to čini spoljni provajder elektronskog skladištenja.

Korišćenje rešenja ePero® određuje bezbednosna politika elektronskog potpisivanja. Bezbednosna politika određuje način i uslove korišćenja elektronskih potpisa te određuje usklađenost rešenja sa zakonodavstvom.

Uvođenje rešenja ePero® je brzo, sigurno, usklađeno sa zakonodavstvom i provereno u praksi. Arhiv Republike Slovene je više puta potvrdio implementaciju i korišćenje rešenja ePero®, a ispred svih drugih sličnih rešenja u Sloveniji.

Tableti za zahvatanje potpisa

Tableti za zahvatanje potpisa firme WACOM pružaju odlično korisničko iskustvo, rade pouzdano i tačno te imaju dug životni vek. Širok izbor uređaja za zahvatanje potpisa omogućava uvođenje elektronskog potpisa u različite delatnosti i za različite procese.

Tableti za zahvatanje potpisa

Tableti za zahvatanje potpisa su namenjeni procesima kod kojih je sadržaj ugovornog odnosa ili transakcije jednostavan. Manji ekran omogućava ergonomsko postavljanje i upotrebu tableta sa prikazom osnovnih podataka koje korisnik potpisuje.

Tableti za zahvatanje potpisa WACOM objedinjuju optimalan odnos između korisnosti, kvaliteta i cene jer ih odlikuje izuzetna izdržljivost, dug životni vek i odlično korisničko iskustvo. Tableti za zahvatanje potpisa mogu se upotrebljavati i u druge svrhe, kao što su to marketing (prikazivanje reklamnih poruka), zahvatanje podataka (obavljanje anketa) ili prodajni procesi (prodajni konfigurator).

  • Tablet za zahvatanje potpisa sa crno - belim ekranom: WACOM STU-430
  • Tablet za zahvatanje potpisa sa ekranom u boji: WACOM STU-530

Ekrani za zahvatanje potpisa

Ekrani za zahvatanje potpisa su namenjeni poslovnim procesima sa zahtevnijim sadržajem. Veliki ekran (format Letter ili A4) omogućava ergonomsko postavljanje i upotrebu ekrana sa prikazom celog dokumenta kojeg korisnik potpisuje.

Ekrani za zahvatanje potpisa WACOM objedinjuju optimalan odnos između korisnosti, kvaliteta i cene jer ih odlikuje izuzetna izdržljivost, dug životni vek i odlično korisničko iskustvo. Ekrani za zahvatanje potpisa mogu se upotrebljavati i u druge svrhe, kao što su to marketing (prikazivanje reklamnih poruka), zahvatanje podataka (obavljanje anketa) ili prodajni procesi (prodajni konfigurator).

Pametni telefoni i tablični računari

Pametni telefoni i tablični računari objedinjuju u jednom uređaju snažan računar i ekran osetljiv na dodir koji omogućava, uz korišćenje prikladne olovke, i zahvatanje svojeručnog potpisa.

Mobilni uređaji, kao što su pametni telefoni ili tablični računari, predstavljaju zgodno rešenje za rad na terenu, odnosno svuda gde se zahteva visok stepen mobilnosti. Dokumenti za potpis mogu se pripremiti u pozadinskom sistemu ili na samom mobilnom uređaju. Zahvatanje svojeručnog elektronskog potpisa odvija se jednako kao na tabletu za zahvatanje potpisa.

Zbog različitih kvaliteta ekrana za zahvatanje potpisa kvalitet i preciznost zahvatanja svojeručnog potpisa mora za svaki mobilni uređaj posebno da se proveri. Izuzetak su mobilni uređaji note koji sadrže naprednu tehnologiju WACOM za zahvatanje potpisa na ekranu. Za druge mobilne uređaje je na raspolaganju WACOM Bamboo olovka.

Provereni mobilni uređaji:

  • Pametni telefoni: Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note, Apple iPhone, Google Nexus, LG G4…
  • Tablični računari: Samsung Galaxy Tab, Apple iPad, Asus VivoTab, Asus Fonepad, Prestigio Multipad, HP Slate…

Elektronsko skladištenje

Poslovnu dokumentaciju koja izvorno nastaje u elektronskom obliku ili je sa papira pretvaramo u elektronski oblik (skeniranjem) moramo da čuvamo u odgovarajućem sistemu elektronskog skladištenja. Elektronsko skladištenje dokumenata je ne samo zakonski obavezno već ujedno omogućava brži i jeftiniji pristup dokumentima, veću sigurnost dokumenata i poslovnih informacija te niže troškove skladištenja u poređenju sa papirnim dokumentima.

Usluga eHramba.si® obezbeđuje potpuno rešenje za sa zakonodavstvom usklađeno  elektronsko skladište za svu poslovnu ili drugu vrstu dokumentacije na jednom mestu. Elektronski dokumenti su bezbedno sačuvani na spoljnoj infrastrukturi provajdera, a korisnicima se obezbeđuje stalan i neposredan pristup do njih. Usluga je prikladna za sva preduzeća i organizacije koje žele da:

  • postignu neposredno sniženje troškova operativnog poslovanja,
  • snize troškove komunikacije sa klijentima i partnerima,
  • optimizuju poslovne procese interno i sa partnerima,
  • rasterete sopstvenu infrastrukturu i poslovni informacioni sistem i
  • obezbede veću sigurnost sopstvene dokumentacije itd.

Upotreba usluga daljinskog elektronskog skladištenja znači jeftino, pouzdano, sigurno i udobno upravljanje poslovnom dokumentacijom, bez postavljanja kompleksnih informacionih rešenja i uvođenja složenih organizacionih postupaka da bi se obezbedila usklađenost sa zakonom za sopstveni elektronski arhiv. Spoljnje elektronsko skladište obezbeđuje firma SETCCE d.o.o. u saradnji sa partnerom ZZI d.o.o.

Pravila upotrebe (potpis koji nije formiran po pravilima struke nevažeći je)

Elektronski potpis možemo da upotrebimo isključivo i samo u kombinaciji odgovarajuće opreme (programskih rešenja i tableta za potpisivanje) i organizacionih mera. Svaki potpis mora, sa obzirom na zakonodavstvo, obavezno da demonstrira očitu vezu između potpisnika, potpisa i potpisanog sadržaja. Ako se taj zahtev ne ispuni, elektronski potpis nije punovažan.

Slovenačko zakonodavstvo ograničava korišćenje biometrijskih podataka, zato se prilikom zahvatanja potpisa gubi svaka veza između potpisnika i potpisa. Iz tog razloga, postupak potpisivanja mora biti sproveden u strogo kontrolisanom okruženju i pod kontrolom korisnika rešenja za elektronsko potpisivanje. Svaki elektronski potpis koji se zahvati putem tableta za potpisivanje mora istovremeno da bude digitalno potpisan sa kvalifikovanim digitalnim sertifikatom ako želimo da postignemo usklađenost sa zakonom i propisima.

Elektronski potpisani dokumenti moraju da budu odgovarajuće sačuvani, u suprotnom njihova valjanost (valjanost elektronskog potpisa) vremenom propada. Dokumenti mogu da se čuvaju u sopstvenom ili spoljnjem elektronskom spremištu koje mora obavezno da se stara i o osvežavanju valjanosti elektronskih potpisa.

Rešenje ePero uključuje sve potrebne elemente za elektronsko potpisivanje usklađeno sa zakonodavstvom. Uvođenje rešenja uključuje i pripremu i implementaciju bezbednosne politike elektronskog potpisivanja sa merama u skladu sa zakonom za valjano zahvatanje elektronskih potpisa. Svaki potpis i svaki korak u postupku potpisivanja se odmah digitalno potpisuje sa kvalifikovanim digitalnim sertifikatom i svaki zaključeni dokument je pohranjen u elektronskom skladištu koje mora biti postavljeno u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom. Tehnologiju ePero® je Arhiv Republike Slovenije više puta potvrdio kao zakonski primerenu.