eKeeper®

Za postizanje usklađenosti sa zakonom sistem elektronske pohrane mora da sadrži različite bezbednosne mehanizme za dokazivanje valjanosti, autentičnosti i integriteta elektronski čuvane dokumentacije.

Bezbedno elektronsko skladištenje

Elektronsko skladištenje mora osim pristupačnosti i upotrebljivosti čuvanog dokumentarnoga gradiva da obezbedi i njegovu autentičnost, integritet i valjanost. Zakonodavstvo u tu svrhu predviđa dodavanje sigurnosnih sadržaja dokumentaciji pre stavljanja u elektronsko skladište i održavanje tih sigurnosnih sadržaja tokom celog perioda čuvanja.

Najpouzdanija tehnika obezbeđivanja autentičnosti, integriteta i valjanosti elektronskog gradiva je Sintaksa evidencijskih podataka (ERS) koja omogućava kontrolisano dodavanje sigurnosnih sadržaja gradivu koje ulazi u sistem elektronskog spremišta i njihovo sigurno obnavljanje tokom celog perioda čuvanja.

Rešenje eKeeper® je namenjeno svim preduzećima i organizacijama koja žele da uspostave sopstveno elektronsko skladište, a u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i međunarodnim tehnološkim preporukama. eKeeper® može da se poveže sa bilo kojim sistemom za upravljanje dokumentima (DMS) i omogućava kontrolisano dodavanje sigurnosnih sadržaja i njihovo redovno obnavljanje u tehnologiji ERS. Rešenje koristi najsavremenije algoritme i tehnike zaštite, koji obezbeđujeju dugoročnu sigurnost čuvanih dokumenata.

Sintaksa evidencionih podataka i vremenski pečat

Sintaksa evidencionih podataka (ERS) ugrađuje tehniku vremenskog žigosanja od strane ponuđača kvalifikovanih overiteljskih usluga. Sa standardnim ERS kojeg propisuje organizacija za internetnu standardizaciju IETF, jednim vremenskim žigom može se sigurno obraditi pojedinačan dokument ili mnoštvo dokumenata i time smanjiti troškove uz najveću sigurnost dokumenata u elektronskom spremištu. ERS brine i za održavanje valjanosti elektronskih potpisa koji bi inače, zbog vremenskog ograničenja digitalnih potvrda, propali najkasnije za 5 godina.

Tehnike ERS koje su ugrađene u Rešenje eKeeper® omogućuju:

  • obezbeđenje integriteta arhiviranih dokumenata te nedvosmisleno dokazivanje nedozvoljenih izmena u njihovom sadržaju,
  • dokazivanje postojanja promenjenih dokumenata u nepromenjenom obliku sve od trenutka njihovog ulaska u elektronski arhiv,
  • automatsko održavanje valjanosti digitalno potpisanih arhiviranih elektronskih dokumenata.

Glavne prednosti rešenja eKeeper® sa tehnologijom ERS su:

  • skladnost sa slovenačkim zakonodavstvom i međunarodnim tehnološkim standardima,
  • mogućnost obrade dokumenata bilo koje vrste,
  • jednostavna upotreba i široke mogućnosti za integraciju u bilo koje sisteme za upravljanje dokumentima i/ili podataka,
  • minimizovanje troškova delovanja (vremenskog žigosanja),
  • efikasnost i pouzdanost.