Finansijska industrija

Finansijski sektor je oduvek pratila napredna informatička tehnologija. Brze promene na području finansijskog sektora vode sve većem broju optimizovanih  poslovnih procesa.

Rešenja i usluge

ePotpis 

Finansijska grana privrede se svrstava u sektore gde nastaje ogromna količina dokumenata i potpisa. Uvođenje elektronskog potpisivanja dokumenata pored skraćenog radnog procesa i uštede na papiru doprinosi i smanjenju zloupotreba i grešaka. Na području osiguranja pokazalo se da je elektronsko potpisivanje polisa za životna i neživotna osiguranja najviše doprinelo optimizovanju procesa. Rešenjem ePero® ili uslugom ePero®START na području finansija sva papirna dokumentacija koja nastaje u poslovnim procesima (sklapanje depozita, potvrde o depozitu, finansijske transakcije, ugovori za dobijanje kredita...) može da se zameni elektronskom dokumentacijom.

eRačuni

Elektronski računi su prikladni za sve izdavače računa, bez obzira na njihovu veličinu i obim poslovanja. Uvođenjem elektronskog fakturisanja može da se postigne sniženje troškova do 80% u pripremi i distribuciji računa. Uštede u finansijskom sektoru  su  posebno izražene upravo zbog masovnih i periodičnih izdavanja računa, a napredni elektronski kanali omogućuju i posredovanje informacija o uspešnom slanju e-dokumenata (e-računi, e-narudžbenice, e-dostavnice, bankovni izveštaji...), razmeni i dostavi elektronske dokumentacije. Usluge i rešenja za elektronsko slanje računa omogućuju brži i jeftiniji način za bolje povezivanje sa poslovnim aplikacijama (ERP, DMS sistemi...) kao i sa platnim instrumentima.

eHramba 

Elektronsko skladište je uslov za firme koje ne žele da zaostaju u razvoju. Elektronsko skladište je u celini u skladu sa zahtevima zakonodavstva. Konačne korisnike ne opterećuje sa komplikovanim postupcima dobijanja odgovarajućih dozvola za prelazak na isključivo elektronsko skladištenje poslovne dokumentacije. Elektronsko skladištenje dokumentacije omogućava sniženje troškova operativnog poslovanja i u isto vreme veću preglednost nad dokumentacijom koja se nalazi na jednom mestu.

Savetovanje 

Poslovne procese koji se tradicionalno baziraju na papirnim dokumentima moguće je odgovarajućom tehnologijom preneti na poslovanje bez papira. Uređenost poslovanja znači kontrolisano sprovođenje poslovnih procesa povezanih sa upravljanjem i čuvanjem poslovne dokumentacije u elektronskom obliku.