Javna uprava

Najviši standardi razvoja i praćenje najnovijih tehnoloških trendova su omogućili da smo na području javne uprave sa našim rešenjima i uslugama doprli do najšireg kruga krajnjih korisnika.

Rešenja i usluge

ePotpis

Aktuelna rešenja i usluge za sektor javne uprave uključuju rešenja za digitalno potpisivanje i elektronska pera koja su u skladu sa slovenačkim zakonodavstvom i predstavljaju osnovu za prelazak na poslovanje bez papira. Javna uprava je sa uvođenjem elektronskog (digitalnog) potpisivanja omogućila potpis različitih oblika pravno obavezujućih dokumenata. Rešenja i usluge za elektronsko potpisivanje su osmišljena tako da obezbeđuju korišćenje različitih uređaja za potpisivanje (tableta i ekrana za zahvatanje potpisa, tabličnih računara ili pametnih telefona) i omogućuju ukidanje  papirnog poslovanja u internim procesima (potpisivanje radnih i putnih naloga, obračuna, potvrda za zaposlene ...) ili u procesima sa pretplatnicima/korisnicima (potpisivanje odluka, obrazaca, prijava, izjava ...).

eHramba

Eliminacija fizičke pohrane papirne dokumentacije na području javne uprave koja se svakodnevno suočava sa ogromnom količinom papira vodi u optimizovane poslovne procese i oslobađanje sopstvene infrastrukture. eHramba.si® uključuje najnaprednija tehnološka rešenja za upravljanje dokumentarnom građom i obezbeđuje njen integritet i autentičnost na dugi rok. Do elektronski sačuvanih dokumenata korisnik može da pristupi direktno iz informatičkog sistema, dokumentnog sistema ili druge poslovne aplikacije. Upotreba usluge moguća je i preko veb pretraživača i omogućava jednostavan pristup sa bilo koje lokacije.

Savetovanje

SETCCE raspolaže opsežnom bazom znanja o informatičkoj sigurnosti i odnosnom zakonodavstvu. Naše savetodavne usluge sa tog područja uključuju izradu bezbednosnih politika i unutrašnjih pravila, studije i planove za sprovođenje, analize i predloge promena zakonodavstva, pripremu globalnih i domaćih tehnoloških standarda  itd.