proXSign®

Digitalno potpisivanje predstavlja način potpisivanja elektronskih dokumenata uz upotrebu kvalifikovanih digitalnih sertifikata. Nosioci  kvalifikovanih digitalni sertifikata mogu dokumentaciju da potpišu sigurno i pouzdano preko interneta u bilo kom pretraživaču ili u namenskim (stonim) aplikacijama koristeći odgovarajuća programska rešenja za digitalno potpisivanje i rad sa digitalnim sertifikatima.

Potpisivanje sa digitalnim sertifikatima

Programske biblioteke proXSign® mogu se jednostavno uključiti u postojeća poslovna stolna ili internetska informatička rešenja. Programske biblioteke podržavaju najčešće korišćene vrste digitalnog potpisa u formatu XML (XMLDSig i XAdES) ili PDF (PKCS#7), verifikaciju digitalnih potpisa te enkripciju i dekripciju podataka po standardu XML (XMLEnc).

Nova generacija programskih biblioteka proXSign® funkcioniše sasvim nezavisno od pretraživača i omogućava potpisivanje dokumenata u bilo kom internetskom rešenju, a može da se integriše i u stone aplikacije (kao biblioteke COM ili JAR).

Paket programskih biblioteka sadrži i klijenta za vremenski žig, koji omogućava produživanje valjanosti digitalnih potpisa tokom dužih vremenskih razdoblja.

Tehnološku prikladnost komponente proXSign® je potvrdilo udruženje World Wide Web Consortium – vrhovno standardizacijsko telo za razvoj standarda sa područja internet tehnologija.

Potpisivanje u internet pretraživačima

Prednost programskih biblioteka proXSign® je izuzetno širok izbor podržanih operacionih sistema i internet pretraživača. Uvođenje biblioteka proXSign® za digitalno potpisivanje je za korisnike brzo i jednostavno. Podrška različitim internet pretraživačima je omogućena preko jednoobraznog programskog sučelja.

Rešenje proXSign® je danas najčešći izbor za digitalno potpisivanje u svim preduzećima i organizacijama u kojima se značajan deo ili svi poslovni procesi odvijaju preko interneta. Korisnici mogu sigurno, brzo i jednostavno da potpišu svu dokumentaciju pomoću kvalifikovanih digitalnih sertifikata i bez nameštanja kompleksne programske opreme.

Nova generacija programskih biblioteka proXSign® deluje i u svim najnovijim internet pretraživačima koji više nemaju podršku za plug-in. Nameštanje je za korisnika jednostavno, a omogućava i automatsko ažuriranje novih verzija.

Nova generacija komponenti SETCCE proXSign® je podržana za sledeće operacione sisteme i verzije internet pretraživača:

Operacioni sistem 

Pretraživač

Windows XP*,7,8,8.1,10

Internet Explorer od v8 do v11

 

Mozilla Firefox v30 do v49

 

Google Chrome v45 do v54

 

Opera v41

 

Safari v 5.1.7

 

Edge v20 - v38

MAC OS X
Yosemite 10.10
El Capitan 10.11

Safari 9.0.1 i 9.0.3 

Safari 9.0.3

MAC OS Sierra 10.12 Safari 10.0.1

* Primedba:
Min. zahteva: Windows XP Service Pack 3

Nova generacija komponenti SETCCE proXSign® trenutno još nema podršku za operacioni sistem Linux.