Područja

Firma SETCCE posvećuje naročitu pažnju razvoju inovativnih informatičkih rešenja za optimizovanje poslovnih procesa. Svi proizvodi SETCCE-a  su  rezultat višegodišnjih istraživanja koje sprovodimo u saradnji sa međunarodnom istraživačkom mrežom uglednih partnera. Istraživački laboratorij SETCCE ISLab je uspešno učestvovao u brojnim evropskim i nacionalnim istraživačkim iniciJativama i omogućio uspostavljanje baze znanja koja nam pomaže da razvijemo inovativna rešenja za uvođenje elektronskog poslovanja u različite privredne grane i u javnu upravu.

Osim u istraživačke aktivnosti, laboratorij je uključen i u tehnološku standardizaciju na različitim područjima informatičke tehnologije.  Sarađuje sa prepoznatljivim institucijama  kao  što su  Internet Engineering Task Force (IETF)World Wide Web Consortium (W3C), North Atalnitc Treaty Organization (NATO) i Gospodarska zbornica Slovenije (GZS).

Istraživački program SETCCE uključuje sledeća tematska područja:

  • Elektronsko poslovanje,
  • Informatička sigurnost,
  • Digitalni identiteti,
  • Internet stvari.

Elektronsko poslovanje

Uvođenje elektronskog poslovanja oslanja se na informatička rešenja koja moraju da garantuju sigurnu i pouzdanu pripremu, obradu, razmenu i skladištenje podataka. Uvođenjem elektronskog poslovanja možemo potpuno da isključimo papirne procese i da ih zamenimo elektronskom obradom podataka. Obrada podataka obično se odvija između više poslovnih subjekata, zato je tehnološka standardizacija programskih sučelja i struktura podatka od naročiog značaja.

Na području elektronskog poslovanja SETCCE aktivno sprovodi brojne istraživačke aktivnosti čiji rezultati pružaju nova i inovativna tehnološka polazišta i tehnološke standarde na području sigurnog elektronskog poslovanja. Istraživačke rezultate uspešno koristimo u razvoju novih proizvoda koji omogućuju našim klijentima i korisnicima optimizovanje poslovnih procesa sa prelaskom na potpuno sigurno i sa zakonom i propisima usklađeno poslovanje bez papira.

Informatička bezbednost

Suštinsko područje delovanja firme od samog osnivanja usmereno je na informatičku bezbednost, jer ona predstavlja osnovu sigurnog elektronskog poslovanja. Laboratorij ISLab sprovodi brojne istraživačke aktivnosti na različitim područjima zaštite i bezbedne obrade, razmene i čuvanja podataka. Posebnu pažnju posvećujemo bezbednosnim mehanizmima i algoritmima koji nastupaju pri različitim tehnikama elektronskog potpisivanja, obezbeđivanja autentičnosti i demonstracije integriteta podataka.

Istraživački rezultati i rezultati standardizacijskih aktivnosti predstavljaju osnovu za razvoj inovativnih proizvoda za elektronsko poslovanje koje odlikuje najviši nivo sigurnosti. Na temelju dobijenih rezultata i stečenih znanja pružamo i različite usluge savetovanja klijentima koji uvode sasvim nove tehnološke koncepte i rešenja za elektronsko poslovanje odnosno sa sigurnom obradom i zaštitom podataka žele da postignu usklađenost sa zakonom u elektronskom poslovanju.

Digitalni identiteti

Identifikacija pojedinaca, organizacija ili uređaja u mreži zasniva se na digitalnim identitetima. Oni predstavljaju osnovu elektronskog poslovanja. Digitalne identitete podržavaju različite tehnologije koje još i danas karakterišu neka ograničenja koja sprečavaju opšte korišćenje. Laboratorij ISLab u saradnji sa međunarodnim i domaćim partnerima sprovodi istraživačke aktivnosti na području međudržavnog prepoznavanja digitalnih identiteta, identiteta za elektronsko poslovanje, identiteta u okruženju Internet stvari, zaštite identiteta i alternativnih tehnologija za korišćenje identiteta u drugim tehnikama, kao što je to elektronsko potpisivanje.

Internet stvari 

Internet stvari je perspektivno područje koje se ubrzano razvija i koje će povezati brojne uređaje u globalnu mrežu, a time će biti omogućeno efikasnije prikupljanje i obrada podataka i upravljanje uređajima odnosno informiranje ljudi. Laboratorij ISLab već više od deset godina sarađuje u različitim međunarodnim i nacionalnim istraživačkim projektima za razvoj naprednih i inteligentnih sistema na osnovu međusobnog povezivanja uređaja, obrade podataka i upravljanja uređajima.

Posebnu pažnju na području Interneta stvari posvećujemo razvoju inteligentne životne sredine i uređaja koji omogućuju praćenje pojedinca i udaljenu medicinsku ili drugu zdravstvenu podršku. Rezultat višegodišnjih istraživanja je platforma iCORE, razvijena u svrhu udaljenog praćenja pacijenata, ljudi sa posebnim potrebama ili starih osoba. Platforma je spojiva sa različitim uređajima i senzorima koji se mogu ugraditi u životni prostor i kućne ili druge aparate. Omogućava prikupljanje zdravstvenih podataka pojedinaca i obradu u zdravstvenim institucijama.