Pravo korišćenja

Podaci na veb stranicama  su  samo informativnog karaktera, zato firma SETCCE ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju, ispravnosti i tačnosti objavljenih podataka do kojih je moglo doći zbog vremenske neusklađenosti, grešaka prilikom unošenja ili drugih nepredvidljivih uzroka.

Veb stranice firme SETCCE su njezino intelektualno vlasništvo. Javno objavljivanje, reprodukcija, prodaja, menjanje ili preoblikovanje istih bez pismene saglasnosti SETCCE je zabranjeno.

Kažnjava se svaki pokušaj neovlašćenog menjanja, oštećenja ili prouzrokovanja trajne ili privremene neupotrebljivosti podataka na veb stranicama firme SETCCE. Takođe se kažnjava svaki pokušaj neovlašćenog pristupanja do bilo kojih drugih sadržaja u okviru informatičkog sistema firme SETCCE preko veb stranica.