SETCCE postao WACOM Business Solution Partner

April 2016

SETCCE je postao Wacom Business Solution Partner i još ojačao saradnju sa vodećom svetskom kompanijom na području tableta i ekrana za zahvatanje potpisa. 

Dugoročna saradnja sa firmom Wacom, koja ima 85% udeo na svetskom tržištu proizvodnje tableta i ekrana, je kompanija SETCCE još više ojačala i stekla naziv Wacom business solution partner. Rešenje ePero® i uslugu u oblaku ePero®START je Wacom prepoznao kao jednu od najnaprednijih tehnologija koje su trenutno dostupne, a da uključuju Wacom tablete i ekrane. U saradnji sa SETCCE i produktima ePero®, namerava Wacom da poveća svoje prisustvo u centralnoj i istočnoj Evropi i da potraži nove poslovne mogućnosti uz inovativne usluge u oblaku ePero(®)START. Nova generacija rešenja ePero® i cloud usluga ePero®START, koje su rezultat vlastitog razvoja kompanije SETCCE, donosi brojne funkcionalne inovacije s ciljem poboljšanja performansi u širokom spektru sistema i elektronsko potpisivanje, koje je u potpunosti u skladu sa slovenačkim i evropskim zakonodavstvom.

SETCCE tehnologija za elektronski potpis danas zauzima lidersku poziciju u Sloveniji i važnu poziciju u regionu.