Trgovina

Poslovni procesi na području trgovinske delatnosti  su  veoma raznoliki, a ipak ih prati zajednička značajka: štampanje, potpisivanje i uređivanje obimne papirne dokumentacije. Uvođenje poslovanja bez papira na području trgovinske delatnosti znači lakše uređivanje i upravljanje dokumentima, smanjen broj pogreški, ubrzane prodajne procese, rasterećenje zaposlenih.

Rešenja i usluge 

ePotpis 

Uvođenje rešenja ePero® ili usluge ePero®START za zahvatanje svojeručnog potpisa u elektronskom obliku i savlađivanje potpisnih radnih tokova omogućava neposredno uklanjanje štampanih dokumenata iz svih poslovnih procesa. Širok izbor uređaja za zahvatanje potpisa (tableti i ekrani za zahvatanje potpisa, tablični računari i pametni telefoni) pruža neograničene mogućnosti upotrebe i na terenu (potpisivanje dostavnica, narudžbenica, otpremnica, računa...) i na stacionarnom radnom mestu. Uvođenje elektronskog potpisivanja je prikladno i za interne procese (kadrovske ugovore, zahteve za korišćenje odmora, upotrebu osnovnih sredstava, odobrenja za poslovni put...) kao i za sve poslovne procese sa pretplatnicima odnosno poslovnim partnerima.

eRačuni

Rešenja i usluge za pripremu, izdavanje i distribuciju e-računa omogućavaju pripremu individualnih ili računa u paketu i periodičnih računa (dnevni, sedmični, mesečni obračuni odnosno zbirno izdavanje računa). U elektronskom obliku možemo za naručioca da izradimo i različite priloge uz e-račune kao što su e-specifikacije, komercijalni prilozi i sl. Procesi elektronskog naručivanja, isporuke i izdavanja e-računa su međusobno veoma povezani budući da se isti podaci sele kroz različite dokumente.

Povratno izdavanje računa (automatska izrada e-računa na osnovi e-narudžbenica i e-dostavnica) omogućava, pored automatske pripreme e-računa, i pojednostavljenje ili čak eliminaciju koraka u likvidaciji i time dodatnu uštedu.

eHramba 

Firme koje primaju ili izdaju papirne i elektronske dokumente moraju da ih skladište. Rok čuvanja uređuju različiti propisi i zakoni. Elektronsko skladištenje je prikladno i za dokumente koji  su  izvorno nastali u elektronskom obliku i za dokumente koji su izvorno nastali u papirnom obliku i kasnije su digitalizovani. Elektronsko skladištenje zakonski obavezuje na čuvanje tokom određenog perioda, a sa druge strane donosi i brojne prednosti, kao što su brži i jeftiniji pristup dokumentima, veću sigurnost poslovnih informacija, niže troškove čuvanja u poređenju sa papirnim dokumentima. Akreditirano elektronsko skladište brine o nepovredivosti dokumenata, održavanju valjanosti elektronskih potpisa te autentičnosti i integritetu elektronski potpisane dokumentacije.